pattern

UPGRADE
ACCOUNT

order pattern
UPGRADE
ACCOUNT

เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการชำระเงิน

เลือกแผนการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณ

หมายเหตุ : แผนการใช้งาน 7 วัน สามารถใช้งานได้ 1 Connection เท่านั้น

Options 1:

เพิ่มจำนวน Connection ที่คุณต้องการใช้งาน (ขั้นต่ำ 4 Connections)

connections

ใส่ E-mail หรือ Username

กำหนดวันเปิดใช้งาน

เลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ

สรุปการสั่งซื้อ

Mobile Banking (QR Code)

วันที่สั่งซื้อ :

17/06/2024

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

กรอกโค้ดส่วนลด :

ยอดรวม :

ส่วนลด :

ยอดรวมสุทธิ :

สรุปการสั่งซื้อ

Credit Card/Debit Card

วันที่สั่งซื้อ :

17/06/2024

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

กรอกโค้ดส่วนลด :

ยอดรวม :

ส่วนลด :

ยอดรวม :

สรุปการสั่งซื้อ

True Wallet

วันที่สั่งซื้อ :

17/06/2024

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

กรอกโค้ดส่วนลด :

ยอดรวม :

ส่วนลด :

ยอดรวม :

สรุปการสั่งซื้อ

ShopeePay

วันที่สั่งซื้อ :

17/06/2024

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

กรอกโค้ดส่วนลด :

ยอดรวม :

ส่วนลด :

ยอดรวม :

สรุปการสั่งซื้อ

Paypal

วันที่สั่งซื้อ :

17/06/2024

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

ยอดรวม :

สรุปการสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ :

17/06/2024

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

ยอดรวม :


โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี Persec Co., Ltd.

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

เลขที่บัญชี 134-1-54050-6

หลังจากกด “สั่งซื้อ” ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบ 1 ชั่วโมง - 1 วัน